Publicerad: 2011-07-12 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-07 14:31

KIs rektor medverkar i årets Transatlantic Week som hålls i Kongressen i Washington DC

Karolinska Institutets rektor Harriet Wallberg-Henriksson deltar denna vecka, i Transatlantic Week 2011 i Washington DC. Avsikten med mötet, som arrangeras för andra året i rad av The Transatlantic Strategy Forum, är att ge utrymme för fördjupade diskussioner om framtidsfrågor som berör både USA och Europa. Deltagare är representanter från amerikanska kongressen, rådgivare till president Obama, EU-parlamentet, akademi och näringsliv.

Harriet Wallberg-Henriksson är inbjuden att medverka i två panelsamtal. Det ena – Innovation inom hälsa och sjukvård – syftar till att identifiera områden där en ökad samverkan mellan kontinenterna kan främja utvecklingen. Den andra sessionen – Forskning och innovation – berör betydelsen av innovation för att främja samhällets ekonomiska utveckling.

– Jag är mycket hedrad att få delta i detta möte som representant för akademin i Sverige och Europa, säger Harriet Wallberg-Henriksson. I de två paneler som jag deltar i kan jag att bidra med det svenska och europeiska perspektivet inom hälso- och sjukvård och dela med mig av våra erfarenheter inom forskning och innovation. Mötet är också ett unikt tillfälle att lyssna av de andras erfarenheter, vilket kommer att ha stort värde för mig och för Karolinska Institutet.

– Mina bidrag kommer bland annat att handla om "den åldrande befolkningen". Detta är ett viktigt område, där nya samarbeten mellan Europa och USA skulle kunna leda till snabbare framsteg. Den stora utmaningen är att förändra hälso- och sjukvården i samma takt som sjukdomspanoramat förändras i och med att befolkningen blir allt äldre. I Europa år 2030 kommer en fjärdedel av befolkningen att vara över 65 år, att jämföra med 15 procent år 2000. Här finns ett stort behov av nya idéer och innovationer.

Mötet hålls i Capitol Hill, den amerikanska kongressbyggnaden, och öppnas av representanthusets talman John Boehner. Andra amerikanska deltagare är John Holdren, president Obamas rådgivare inom vetenskap och teknik, och Phil Gingrey, medlem av representanthusets kommitté för energi och handel. Från Europa och EU deltar bland andra Judith Merkies, medlem av Europaparlamentets Committee on Industry, Transport, Research and Energy (ITRE), Alex von Gabain, grundare till vaccinföretaget Intercell och ny ordförande i European Institute of Innovation and Technology samt John Wood, ordförande i European Research Area Board.