Publicerad: 2016-02-29 13:36 | Uppdaterad: 2017-02-28 09:30

KI:s Patricia De Palma ny ordförande i Tandläkarförbundets fortbildningsråd

På förbundsmötet i december 2015 tog Sveriges Tandläkarförbund beslutet att utse

Patricia är en mycket uppskattad universitetsadjunkt vid Institutionen för odontologi. Hon är även känd för sitt stora sociala engagemang som chefstandläkare för Pelarbackens tandvårdsklinik för hemlösa på Södermalm.

Det är med stor entusiasm som Patricia tar sig an uppgiften som ordförande:

Det är spännande att leda Fortbildningsrådet i Sveriges Tandläkarförbund. Efterutbildning och fortbildning är ett av de viktigaste områden som förbundet arbetar med. Jag har fått i uppdrag att arbeta fram en ny organisation där de olika kursnämnderna i hela landet bidrar med idéer och ger förslag på hur vår framtida fortbildning ska se ut. Nuvarande organisation har vi haft sedan 1977 och vi måste förnya oss och förändra det som behöver förändras. Jag hoppas kunna bidra till att göra tandvårdens efterutbildning attraktivare och att alla inom tandvården hittar en passande kurs att gå.