Publicerad: 2012-11-28 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI:s optikerutbildningar får blandad kritik från Högskoleverket

[NYHET 2012-11-28] Karolinska Institutets magisterprogram i klinisk optometri får omdömet hög kvalitet i Högskolevekets (HSV:s) utvärdering. Optikerprogrammet, som leder till en optikerexamen och en medicine kandidatexamen, tilldelas däremot omdömet bristande kvalitet.

- Vi ska nu analysera vad kritiken från HSV handlar om och utifrån deras bedömning se vilka åtgärder vi behöver sätta in, säger Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning.

- Sedan yrkesutbildningen till optiker omvandlades till en akademisk utbildning har vi utvecklat den från ett hantverksyrke till ett hälso- och sjukvårdsyrke, säger programdirektor Rune Brautaset. Av de examensmål som utvärderats på grundnivå är det ett vi inte lever upp till. Med riktade insatser ska vi återuppnå detta.

Om högskoleverkets utvärderingar

Betygen i Högskoleverkets utvärderingar grundar sig främst på studenternas examensarbeten och hur de uppnår målen med utbildningen. Dessutom tillkommer lärosätenas självvärderingar, gruppintervjuer med studenter om deras erfarenheter samt alumni-enkäter. Samtliga utbildningar tilldelas betyg enligt tre omdömen: mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet.

Lärosäten som kritiseras i Högskoleverkets utredning ska se över bristerna inom det kommande året. Därefter redovisar lärosätet för vilka åtgärder som ska vidtas för att rätta till bristerna. Högskoleverket beslutar sedan om ett eventuellt återkallande av examenstillståndet.

Kontakt: