Publicerad: 2017-10-03 17:19 | Uppdaterad: 2017-10-03 17:25

KI:s nye rektor besöker IMM

Den 2 oktober hade IMM besök av KI:s nye rektor, Ole Petter Ottersen. Besöket omfattade såväl presentationer av IMM:s verksamhet som diskussioner i aktuella frågor. Ett fokus handlade om FN:s globala hållbarhetsmål, som rektor ansåg ligga väl i linje med IMM:s verksamhet – något som även IMM:s styrelse har uppmärksammat. Rektor uppskattade även att få träffa institutionens yngre forskare och framhöll vikten av karriärvägar för juniora forskare och då särskilt kvinnor.

Läs mer om besöker på Rektorsbloggen.

Besöket avslutades med att rektor fick ta på sig labbrocken och assistera IMM:s Hanna Karlsson i test av reaktivitet hos nanopartiklar.