Publicerad: 2012-06-26 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KIs Linnécentrum får högt betyg

[NYHET 2012-06-14] KIs två Linnécentrum, DBRM och STARGET, får gott omdöme i den utvärdering som Vetenskapsrådet låtit göra efter halva anslagsperioden. Båda forskningsmiljöerna rekommenderas fortsatt finansiering under resten av den tioåriga anslagsperioden.

Gällande Linnémiljön Developmental Biology for Regenerative Medicine (DBRM) sammanfattar utvärderarna att DBRM har visat utmärkt vetenskaplig produktion och inflytande inom området grundläggande forskning om neural stamcellsbiologi.

Utvärderarna lyfter även fram forskarutbildningsprogrammet inom DBRM och den positiva roll programmet haft för att befästa integrationen mellan kliniska och biomedicinska ämnesområden.

Om Linnémiljön STARGET - a Cancer Research Network summerar utvärderarna att dess aktivitet har ökat interaktionen mellan gruppmedlemmarna på ett påtagligt sätt och förstärkt sambanden mellan deras vetenskapliga resultat. STARGET har också bidragit till större synlighet och till det mycket väsentliga samarbetet mellan grundläggande och klinisk forskning.

Linnébidragen, som delas ut av Vetenskapsrådet och Formas, syftar till att utveckla strategiska och internationellt konkurrenskraftiga forskningsgrupper vid svenska universitet. Tjugo Linnémiljöer och åtta forskarskolor beviljades 2006 finansiering för en tioårsperiod. Karolinska Institutet erhöll två av de fem bidragen som delades ut inom medicin.