Publicerad: 2024-05-30 10:58 | Uppdaterad: 2024-05-30 16:19

KI:s hållbarhetspris till Emma Swärdh

Emma Swärdh håller i KI:s miljö- och hållbarhetspris 2024
Emma Swärdh får KI:s hållbarhetspris 2024. Foto: N/A.

Grattis Emma Swärdh! NVS är idag en stolt institution då ett av våra miljö- och hållbarhetsombud fått ta emot KI:s hållbarhetspris 2024.

Emma Swärdh, assisterande lektor vid avdelningen för fysioterapi, brinner sannerligen för hållbarhetsfrågorna. 

Rådets motivering: Emma Swärdh har visat enastående engagemang och ledarskap inom hållbar utveckling. Hennes arbete har bidragit till att öka medvetenheten om klimat och hälsa, både lokalt och internationellt. Hennes insatser inom forskning och undervisning har säkerställt framtida fysioterapeuters kunskapsutveckling.

Vad var din första reaktion, när du fick reda på att du fått priset?

– Glädje, stolthet och tillförsikt! säger Emma. Att arbeta med detta brådskande ämne, framför allt miljö och klimat och dess nära sammankoppling med mänsklig hälsa, kan ibland skapa känslan av att inte göra tillräckligt. Men orden som direkt kom till mig var Greta Thunbergs ”Man är aldrig för liten för att göra skillnad”. Jag är en pusselbit av livets kanske viktigaste pussel att lägga.

Vad betyder det för dig?

– Att få positivt gensvar genom hållbarhetspriset betyder oerhört mycket för mig och visar att mitt engagemang har betydelse. Det motiverar mig att fortsätta arbeta för förändring och inspirera fler till att engagera sig i hållbarhetsfrågor så att vi tillsammans kan driva omställningen framåt. Min förhoppning för framtiden är att hållbarhet blir ett centralt mål för hela organisationsutvecklingen på KI där vi som universitet finner nya vägar att utveckla agens både hos medarbetare och framtida hälsoprofessioner, tillika världsmedborgare. Men för att nå dit krävs det fantasi, mod, vilja, visioner, äkthet, och ansvarstagande. Jag är så tacksam över att arbeta på ett universitet där engagemang i dessa frågor ses som positivt och eftersträvansvärt. Tack KI!