Publicerad: 2022-09-20 12:28 | Uppdaterad: 2022-09-20 12:29

KI:s grafiska profil uppdateras

Bokstäver och nummer i nytt typsnitt DM Sanas och färgpalett.
Uppdaterad grafisk profil för KI. Grafik: Essen.

Arbete pågår med att utveckla KI:s grafiska profil, i syfte att förtydliga och bättre kunna möta lagkraven om tillgänglighet och för att den ska fungera bättre i en digital kontext. KI:s logotyp kommer att anpassas för digitala kanaler, färgpaletten kommer att förändras och utökas och ett nytt typsnitt kommer att ersätta de befintliga.

Bakgrund till uppdateringen

För att vara ett ledande universitet måste också varumärket uppfattas som ledande. Strategi 2030 slår fast att KI, i ännu större utsträckning än idag, ska uppfattas som utåtriktat, modernt och trovärdigt med ett mycket gott renommé. KI:s befintliga grafiska profil är från 2005 och har framför allt fokus på trycksaksproduktion, så behovet att anpassa den till dagens förutsättningar är stort.

Uppdateringen syftar till att KI:s grafiska profil ska

  • möta tillgänglighetskrav, med fokus på färger, kontrast och tydlighet, utifrån lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • fungera bättre i en digital kontext (webb, film, sociala medier, digitala skärmar)
  • underlätta arbete och undvika licensproblematik genom att använda endast ett lättåtkomligt och kostnadsfritt typsnitt

Nyheter i den grafiska profilen

Logotypen

Det kommer att finnas en digital version av logotypen, optimerad för små storlekar i digitala kanaler. Den ska endast användas i digitala sammanhang. För tryckta enheter ska den ordinarie logotypen fortsatt användas.

Typografin

Det kommer att bli ett modernt typsnitt, DM Sans, genomgående för både digitala och analoga kanaler. Typsnittet är dessutom open source, d v s licensfritt, så det kommer att bli lättare att hantera. Detta innebär bland annat att de befintliga typsnitten för trycksaker och annonser, Mundo Sans och Minion Pro, fasas ut.

Färgpaletten

Paletten kommer att uppdateras med fler färger, med utgångspunkt i plommonfärgen, för att skapa mer dynamik och ett mer modernt uttryck. Färgerna kommer att uppfylla tillgänglighetskraven vad gäller kontrast och läsbarhet.

Implementering

Implementeringsprocessen är i gång och kommer att ske i flera steg. Med start den 20 oktober 2022 kommer förändringarna att börja implementeras, och du kommer främst märka av dem genom ett lite annorlunda utseende på KI:s webbplatser och i olika mallar.

Först ut är

  • webbplatsen ki.se inklusive medarbetarportalen
  • KI:s huvudkonton i sociala medier
  • organisationsövergripande mallar i Office och InDesign

Även trycksaker kommer löpande få det nya utseendet. Befintligt material med den gamla profilen får användas tills det är dags att uppdatera materialet. Då ska den nya grafiska profilen appliceras. I alla nyproduktioner från 20 oktober ska den nya grafiska profilen appliceras.

Resterande implementeringsarbete kommer att pågå till årsskiftet eller längre. I takt med att förändringarna implementeras kommer vi att uppdatera berörda sidor på medarbetarportalen.

Kontakt

Anna Broberg

Samordnare

Sofia Lindberg

Kommunikatör