Publicerad: 2019-03-27 08:46 | Uppdaterad: 2019-03-28 10:57

KI:s forskningshus Biomedicum blev Årets bygge 2019

Biomedicum på KI:s campus i Solna har utsetts till årets bygge! Motiveringen lyder: ”Vinnaren av Årets Bygge 2019 har lyckats med ett komplicerat och omfattande projekt. Projektgruppen har haft höga ambitioner vad gäller utveckling av samverkan, arbetsklimat och säkerhetstänk – och lyckats. Projektet har därutöver blivit klart före utsatt tid och till kraftigt sänkta kostnader jämfört med budget.”

Det är en jury från ledande aktörer inom byggsektorn som utser ”Årets bygge” – ett prestigefullt pris som lyfter fram exempel på det bästa som byggsektorn presterat under det gångna året när det gäller kvalitet, samarbete, ekonomi och form.

Bland de 20 nominerade projekten fanns i år KI:s nya forskningsbyggnad Biomedicum, som invigdes i höstas. Byggnaden är uppförd av Akademiska Hus på uppdrag av KI och med Skanska som huvudentreprenör. KI:s fastighetsdirektör Rikard Becker var med när priset delades ut i samband med en tillställning på Cirkus i Stockholm den 26 mars.

— Otroligt glädjande och inspirerande. Biomedicum är KI:s största byggprojekt någonsin och den här utmärkelsen är ytterligare ett bevis för att vi valt rätt. Vi är också mycket nöjda över samarbetet med Akademiska Hus och de olika entreprenörerna under hela projekt- och byggtiden, säger Rickard Becker.

Flaggskepp

— Vi är förstås väldigt glada och stolta över denna utmärkelse. Biomedicum är ett flaggskepp för experimentell grundforskning kring hälsa och sjukdom – i Sverige och internationellt. Biomedicum ger KI bästa möjliga förutsättningar för framgångsrik forskning i världsklass och är utformat för att utveckla och underlätta kreativa möten och samverkan och möten över disciplingränser och sektorer och på så sätt initiera kreativitet och utveckling. Det här är en viktig och långsiktigt investering för KI och för svensk forskning i stort, säger KI:s rektor Ole Petter Ottersen i en kommentar.

Även på Akademiska Hus är man förstås nöjd över utmärkelsen:

— Vi är otroligt stolta över att Biomedicum har utsetts till Årets Bygge. Målsättningen har varit att skapa en unik samlingspunkt för gränsöverskridande forskning och samverkan. Den här vinsten är ett kvitto på att vi har lyckats med vår arbetsprocess och genom god samverkan med alla inblandade parter generera den bästa balansen mellan ekonomi, tid och kvalitet, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

För fem år sedan vann för övrigt grannen, KI:s Aula Medica, samma tävling.