Skip to main content

Föreläsningar och seminarier KI:s etikråd – ett forum för samtal om etik i forskning

2019-11-19 15:00 - 17:00
Campus Solna Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6

Välkommen att träffa KI:s etikråd under ett seminarium med rektor Ole Petter Ottersen och panelsamtal med flera av ledamöterna i rådet.

Missing ALT text.
Claes Frostell, vetenskapligt ombud och ordförande i etikrådet. Foto: Andreas Andersson.

KI:s etikråd bjuder härmed in medarbetare och studenter, till en dialog om aktuella etiska frågeställningar.

”Medicinsk forskning blir allt mer komplex och skapar nya etiska frågeställningar som vi vill arbeta med på ett proaktivt sätt. Aktuella ämnen är till exempel AI i sjukvården, forskning i relation till utsatta grupper och ny genteknik,” Claes Frostell, KI:s vetenskapliga ombud och etikrådets ordförande.

Ingen registrering nödvändig.
Vi bjuder på fika.