Publicerad: 2024-02-23 10:52 | Uppdaterad: 2024-02-23 12:20

KI:s årsredovisning 2023 inlämnad till regeringen

Cover Annual report 2023
Omslag årsredovisning 2023 Foto: Sofia Lindberg

KI:s årsredovisning för 2023 lämnades in till regeringen den 22 februari.

Under 2023 omsatte Karolinska Institutet (KI) 8,4 miljarder kronor, vilket var en ökning med 6,8 procent jämfört med 2022. Som tidigare år står forskning och utbildning på forskarnivå för 85 procent av den totala omsättningen. 

Antalet helårsstudenter uppgick 2023 till 6 722, vilket var en ökning från 2022 då antalet var 6 629. Även antalet helårsprestationer minskade från 6 138 till 6 115. Under 2023 har runt 400 doktorander påbörjat sina forskningsstudier vid KI vilket ligger i nivå med 2022. 

Antalet årsarbetskrafter var under året 4 986, varav 62 procent kvinnor och 38 procent män. Det är en uppgång med 119 årsarbetskrafter jämfört med 2022. Totalt antal lärare var 833 varav 92 procent är disputerade. Antalet professorer är som tidigare år 340 årsarbetskrafter. För 2023 var andelen kvinnor som anställdes som professor 37 procent (7 kvinnor av totalt 19), vilket är en ökning från 2022 då andelen kvinnor var 30 procent.

Kontakt

Anders Westerlund Verksamhetscontroller