Publicerad: 2010-02-22 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KIs alumner bidrar till nystartade fonder

[Nyhet 2010-02-22] I samband med KIs 200 års-jubileum erbjuds för första gången KIs alumner att bidra till tre nya fonder. Utbildningsfonden och Forskarfonden ska dela ut medel för satsningar inom utbildningsverksamheten på KI respektive stötta doktorander och forskare i början av sin karriär. Fonden för global hälsa ska främja viktiga samarbeten med universitet i låg- och medelinkomstländer.

Fonderna har redan fått sina första donationer.

För mer information, kontakta: