Publicerad: 2022-11-16 12:40 | Uppdaterad: 2022-11-24 18:21

KIRI-Fellows vid MedS får anslag för tvärvetenskapliga forskningsprojekt

Tidigare i år startade KI:s kommitté för forskning igång ”KI Research Incubator” (KIRI) för juniora forskare. Syftet är att uppmuntra innovativa tvärvetenskapliga samarbeten och i somras kunde KIRI-Fellows för första gången söka medel för gemensamma forskningsprojekt. Tre KIRI-Fellows från institutionen för medicin Solna (MedS) har nu tillsammans med kollegor från andra institutioner fått finansiering för gemensamma postdoktorprojekt.

foto på Hanna Baumer och Nikolas Herold
Hanna Baumer, foto: Lukas Ljungqvist. Nikolas Herold, foto: privat.

Hanna Brauner, institutionen för medicin Solna, och Nikolas Herold, institutionen för kvinnors och barns hälsa, får en tvåårig finansieringen för sitt projekt “The crosstalk of innate and adaptive immunity in cancer - Dissecting the role of SAMHD1 in cutaneous T-cell lymphoma”. I projektet ska de tillsammans undersöka samspelet mellan det medfödda och adaptiva immunsvaret vid cancer genom att studera SAMHD1s roll vid hudlymfom.

Foto av Eduardo Villablanca och Pekka Pekka Katajisto.
Eduardo Villablanca, foto: Patricia Torregrosa. Pekka Katajisto, foto: Privat.

Eduardo Villablanca, institutionen för medicin Solna, och Pekka Katajisto, Institutionen för cell- och molekylärbiologi, får en tvåårig finansiering för projektet “Immune-mediated mechanisms of impaired epithelial regeneration: Modeling such interactions in a dish”.

Inom projektet kommer Villablancas expertis inom mukosal immunologi kombineras med Katajistos expertis om epitelial organoid för att i en petriskål återskapa de interaktioner mellan immunceller och epitelceller som sker hos patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar. Huvudmålet är att utveckla en plattform där det går att testa läkemedel som kan modulera sådana interaktioner.

Bild på Petter Brodin och Onur Parlak.
Petter Brodin, foto: Andreas Lundberg. Onur Parlak, foto: Magdalena Linden

Onur Parlak, Institutionen för medicin, Solna och Petter Brodin, Institutionen för kvinnors och barns hälsa får en tvåårig finansiering för projektet ´´Utveckling av nya mikroprovtagningsmetoder för immunologiska studier och diagnostik´´

I detta tvärvetenskapliga projekt kommer teamen att kombinera utvecklingen av hudmikrofluidik för snabb och enkel provtagning med lagring och analys på plats. Det bygger på den banbrytande epidermala teknologin och immunologiska studier som utvecklats av Parlak och Brodin Labs under de senaste åren; projektet kommer att åstadkomma (i) snabb och smärtfri provtagning av kroppsvätskor och (ii) longitudinell immunövervakning med hjälp av en epidermal enhet. I slutändan kommer den teknik som föreslås i projektet att möjliggöra snabb, exakt och säker provtagning, vilket gör det möjligt för läkare att förbättra behandlingsbeslut till förmån för patienterna.