Publicerad: 2011-12-30 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Kina ber Karolinska Institutet om hjälp

[PRESSINBJUDAN 2011-09-23] Kinas högsta ledning ber om samarbete med Karolinska Institutet för att höja kvaliteten på landets medicinska utbildning och forskning. Rektor Harriet Wallberg-Henriksson har i möten med Liu Yandong, medlem i Kinas statsråd, hälsominister Chen Zhu och forskningsminister Wan Gang diskuterat samverkan med kinesiska universitet inom just hälsoområdet.

Harriet Wallberg-HenrikssonFoto: Lasse Skog

En stor delegation från Karolinska Institutet har rest till Kina i syfte att knyta starkare band med några av de främsta kinesiska universiteten. Delegationen, med rektor Harriet Wallberg-Henriksson i spetsen, har under en dryg vecka i Kina träffat landets högsta ledare inom områdena hälsa, utbildning och forskning.

- De var mycket tydliga med att det är kvaliteten i vår forskning och utbildning som är av intresse för Kina, säger Harriet Wallberg-Henriksson.

Kina genomför för tillfället världens största hälsoreform under vilken 1,3 miljarder människor ska få tillgång till grundläggande sjukvård år 2020. Den omfattande hälsoreformen innebär bland annat att 2000 nya sjukhus och 29 000 vårdcentraler kommer att byggas. Förutom enorma investeringar i infrastruktur, kräver reformen också stora investeringar i forskning och i utbildning. Ett fördjupat samarbete mellan Sverige och Kina inom hälso- och sjukvårdsområdet kommer därför att bli en viktig pusselbit i målet att ge samtliga kineser en grundläggande sjukvård.

- Vi är både hedrade och stolta över det mottagande vi har fått i Beijing. Detta ska vi nu använda till att skapa en win-win-situation för båda parter, säger Harriet Wallberg-Henriksson.

Mest konkret har diskussionerna hittills förts med Pekings universitet och Jiao Tong-universitetet i Shanghai, där planerna om student- och doktorandutbyte är långt framskridna. Dessutom planeras ett joint center inom klinisk forskning där samarbetet mellan professorer och yngre medarbetare kan ske. Här finns stor potential för kliniska discipliner och patientnära forskning.

Välkommen till en presslunch och få mer information om samarbetsplanerna och en aktuell analys av de utmaningar Kina står inför när det gäller hälso- och sjukvården. Rektor Harriet Wallberg-Henriksson kommer också att redogöra för möjligheterna som finns för både Karolinska Institutet och svenska företag inom sjukvårdsindustrin i Kina.

Journalister är välkomna på presslunch

  • Plats: Tisdag den 27 september kl. 12-13
  • Tid: Nobels väg 5, Karolinska Institutet Campus Solna
  • Medverkande: Harriet Wallberg-Henriksson, rektor, och Marie Johannesson, internationell koordinator

För anmälan och frågor, kontakta: