Publicerad: 2014-03-04 14:32 | Uppdaterad: 2014-06-11 13:35

Kickoff-möte vid NVS den 3 mars för Centrum för Alzheimerforskning vid Karolinska Institutet

Centrumet ska fungera som ett nav för KI:s forskning om Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Centrumet omfattar följande enheter

  • Aging Research Center
  • Sektionen för neurogeriatrik (f.d. sektionen för KI Alzheimercentrum)
  • Sektionen för klinisk geriatik
  • Sektionen för neurodegeneration
  • Sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi

Direktorer: Bengt Winblad och Agneta Nordberg

Ett annat mål är att öka samarbetet mellan NVS sektioner, med övriga inst på KI, med andra universitet och med sjukvården.

Här knyts banden för framtida samarbeten.

Dekan för forskning Hans-Gustaf Ljunggren delade med sig av sina erfarenheter av centrumbildningar, främst då om centrum för infektionsmedicin (CIM) vilken han var med och startade år 2001.

Fotograf: Taher Darreh-Shori

Dokument