Publicerad: 2024-03-19 16:37 | Uppdaterad: 2024-03-19 17:02

Kickoff för projektet EU Horizon Changemaker

Changemaker
Photo: N/A

Projektet EU Horizon Changemaker, som leds av Kristi Sidney Annerstedt, handlar om hållbar kost för ungdomar i Kenya, Tanzania och Burkina Faso, genomförde nyligen det allra första konsortiemötet i Kenya.

Tretton partners från sju olika länder träffades i Nairobi, Kenya, under tre givande dagar för att diskutera den konceptuella grunden för projektet och planera inför nästa steg som handlar om att starta upp forskningen.

"Mötet var ett fantastiskt sätt för alla att lära känna varandra och etablera arbetssätt mellan de tre platserna och de olika partnerna", säger Kristi Sidney Annerstedt, biträdande lektor och docent vid institutionen för global folkhälsa.

Projektet består av ett tvärvetenskapligt team med erfarenhet av hälsovetenskap, samhällsvetenskap, beteendepsykologi, implementeringsvetenskap, ekonomi och epidemiologiska metoder, livsmedelsvetenskap och nutrition samt jordbruksvetenskap för planetär hälsa från ledande afrikanska, europeiska och nordamerikanska institutioner. I teamet från KI ingår Zoë Morris, Claudia Hanson, Helle Mölsted Alvesson, Sibylle Herzig Van Wees, Elin Larsson, Anna Kågesten, Anna Mia Ekström, Stefan Swartling Peterson.

Om Changemaker-projektet inom EU Horizon

Projektet syftar till att genomföra ett hållbart hälsointerventionsprogram inriktat på övervikt bland ungdomar och relaterade icke-smittsamma sjukdomar i tre snabbt urbaniserande städer i Burkina Faso, Kenya och Tanzania. Bakgrunden är den ökande epidemin av övervikt bland ungdomar, och behovet av hållbara insatser i låg- och medelinkomstländer.

Strategin omfattar fyra evidensbaserade tillvägagångssätt, fyra evidensbaserade strategier, som kommer att anpassas till sammanhanget genom en gemensam designprocess:

  1. Stadsodling i skolor med satellitodlingar och kompostering av organiskt avfall,
  2. Moduler för hållbar hälsa i klassrummen,
  3. Koppling till vårdpersonal genom hälsosamtal med hjälp av motiverande intervjuteknik
  4. WHO:s bästa köp: Kampanj i massmedia.