Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: iThenticate - ett verktyg för att upptäcka plagiat

2021-10-28 13:00 - 14:30 Add to iCal
Campus Solna KIB datorsal Synapsen 1

Antiplagieringsverktyget iThenticate används vid KI för att analysera litteraturöversikten vid halvtidskontroll samt för analys av avhandlingens kappa. I denna workshop kommer vi att visa dig hur verktyget fungerar, hur man laddar upp ett dokument och grundläggande saker ur ett verktygsorienterat perspektiv.

Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.

Kontakt

Anja Vikingson Bibliotekarie