Föreläsningar och seminarier KIB Workshop: Att skriva litteraturöversikten till din halvtidskontroll

2021-10-27 13:00 - 16:00 Add to iCal
Online Zoom

Den här workshoppen fokuserar på litteraturöversikten som utgör en viktig del av din halvtidskontroll (och av din avhandling). När du samlat den litteratur du behöver, så behöver du sammanfoga den i en litteraturöversikt. Men hur ska den skrivas?

Workshopen riktar sig till doktorander som inte gjort sina halvtidskontroller.
Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.

Kontakt

Anja Vikingson Bibliotekarie