Publicerad: 2009-12-18 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI vinnare i storsatsning på biovetenskaper

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, fördelar 400 miljoner kronor på fyra fokusområden inom biovetenskaperna. Satsningen är den största på många år.

SSF satsar 400 miljoner kronor på uppmärksammade områden där forskning på flera års sikt kan komma att lösa några av vår tids stora hälso- och samhällsproblem.

De fyra fokusområdena är

 • Modeller och biomarkörer för utvecklingen av nya läkemedel - totalt 207 miljoner
 • Epigenetiska mekanismer vid sjukdom - totalt 73 miljoner
 • Parasitresistenta träd och grödor - totalt 70 miljoner
 • Nya antibakteriella ämnen - naturlig immunitet - totalt 50 miljoner

Sju forskare på Karolinska Institutet delar på 191 miljoner för följande forskningsprojekt:

 • Prediktiva modeller inom inflammatoriska sjukdomar.
 • Parkinson-modeller för translationell forskning.
 • Sel-taggade proteiner som nya biomarkörer vid PET avbildning.
 • Kronisk smärta: från provrör till patient.
 • Epigenetiska mekanismer i astma och allergi.
 • Kemiska verktyg för att studera epigenetisk signalering.
 • Inducering av kroppseget antibiotikum i infektionsbehandling.