Publicerad: 2022-03-04 00:00 | Uppdaterad: 2023-02-22 15:13

KI vill erbjuda ukrainsk forskare tjänst på KI

KI samarbetar med det internationella nätverket Scholars at Risk som bistår forskare som på grund av hot, kris eller konflikter inte kan verka i sina hemländer. I september 2021 erhöll KI en större donation från Olle Engkvist stiftelse som möjliggjort att en afghansk forskare erbjudits en tjänst vid KI i upp till två år. Nu önskar KI:s ledning att göra detsamma för en ukrainsk forskare på flykt, men för det behöver vi stöd.

Gult rapsfält mot blå himmel
. Foto: K Zoltan

Kris i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har försatt den ukrainska befolkningen i en oerhört svår situation. Civilbefolkningen har redan drabbats av svåra lidanden och i skrivande stund har över en miljon människor redan flytt landet enligt siffror från FN:s flyktingorgan UNHCR.

Flykten beskrivs som den snabbaste och största massflykten sedan millennieskiftet och FN befarar att så många som fem miljoner människor kan tvingas över den ukrainska gränsen. I Sverige förbereder sig svenska myndigheter för att ta emot flyktingar från Ukraina via Polen.

Stöd och hjälp från KI

Det är med vanmakt som KI följer utvecklingen i Ukraina. Det hindrar dock inte KI att ge stöd och hjälpa till så långt det går inom ramen för vår verksamhet. På KI:s nystartade Centrum för hälsokriser pågår just nu arbete med att bland annat förbereda kurser i katastrofmedicin och KI:s forskare bidrar även som experter till olika FN-organ och ideella organisationers arbete med flyktingströmmarna från Ukraina.

”KI är ett av EU:s ledande medicinska universitet och för mig som rektor är det självklart att vi ska bidra i detta stöd- och hjälparbete. Både genom att kraftfull fördöma det ryska angreppet mot en självständig stat, men också genom att använda resurser och kompetenser vi besitter till exempel inom områden som katastrofmedicin och hälso- och sjukvård för de människor som befinner sig på flykt.”

Rektor Ole Petter Ottersen i sin blogg 24 februari 2022

Fristad för forskare

Ett av många sätt som KI kan bidra är genom att upplåta plats för en eller fler ukrainska forskare på flykt att fortsätta med sitt arbete. KI har under en längre tid samarbetat med Scholars at Risk (SAR), som verkar för att finna fristäder på universitet för forskare på flykt runt om i världen. Vi har tidigare, genom en generös donation från Olle Engkvist stiftelse under hösten 2021, kunnat erbjuda en afghansk forskare möjligheten att verka vid KI och vi hoppas nu kunna göra det samma för en eller flera forskare från Ukraina. Men, då tjänsterna skapas utanför ordinarie anställningsordning  får inte KI använda  ordinarie anslag till att täcka kostnaderna. Därför behöver vi finansiellt stöd för att kunna förverkliga våra planer.

Utöver det stora humanitära värdet av att erbjuda skydd och anställningstrygghet till en individ som flytt undan krig så är tanken med samarbetet med Scholars at risk att skydda den akademiska friheten i världen. En anställning hos KI med de möjligheter till forskning, kontakter och publiceringsmöjligheter som det innebär kan förhoppningsvis hjälpa en forskares framtida yrkesliv och möjligen också vara användbara framöver vid återuppbyggnaden av Ukraina.

Scholars at Risk

KI har under en längre tid samarbetat med Scholars at Risk (SAR), som verkar för att finna fristäder på universitet för forskare på flykt. SAR är ett internationellt nätverk med över 500 medlemsuniversitet i 42 länder som stödjer och försvarar principerna om akademisk frihet och försvarar mänskliga rättigheter för forskare runt om i världen. Karolinska Institutet har varit medlem i nätverket sedan 2016.

Var med och bidra

Läget i Ukraina förvärras dag för dag och de människor som lyckats fly landet lever i ovisshet över sin framtid. Även på andra platser runt om världen söker forskare skydd från regimer, krig och förföljelser.

För att KI ska kunna ta emot en forskare på flykt krävs finansiering. Har du möjlighet att bidra så kontakta Camilla Sjögren på Development Office cam.sjogren@ki.se eller följ länkarna nedan.

Scholars at risk logga
Scholars at risk logga Foto: N/A

Scholars at risk 

Scholars at risk:s verksamhet vilar på tre ben: 

Skydd – hotade forskare och akademiker får en fristad genom att erbjudas en forskartjänst vid ett universitet i ett annat, säkert, land. Anställningarna varar vanligtvis mellan sex månader och två år. Hittills har SAR hjälpt över 1200 forskare, post-docs och professurer till anställningar hos sina medlemsuniversitet. 

Stöd – identifiera, dokumentera och uppmärksamma attacker på akademiker, studenter och den akademiska friheten runt om i världen. Karolinska Institutet har många gånger uttalat sig skarpt om olika fall, nu senast mot den iranska regimen och den fortsatta fångenskapen av forskaren Ahmadreza Djalali. 

Utbildning –  fokus på att få universitet och studenter att mötas och diskutera internationella och regionala hot mot akademisk frihet samt att samarbeta för att stärka hotade universitets rättigheter. 

I Sverige är 21 universitet och högskolor medlemmar i SAR.