Publicerad: 2012-09-28 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI värd för EUA Doctoral Week i september

[NYHET 2012-08-29] Den 23-27 september står Karolinska Institutet värd för EUA Doctoral Week. Konferensen kommer att fokusera på tre högaktuella frågor för utbildning på forskarnivå: internationella trender, finansiering och kvalitetssäkring. Över 200 besökare från hela världen beräknas delta.

Huvudarrangör är EUA (European University Association). Konferensen består av tre separata men sammanlänkade delar:

1. Internationella trender. En rapport baserad på ett samarbete mellan länder i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika kommer att presenteras under den första delen av konferensen. Centrala teman är den ökade internationaliseringen och hur den påverkar samarbetet såväl internationellt som nationellt.

2. Finansiering. Olika finansieringsmodeller kommer att presenteras och granskas kritiskt, liksom frågans betydelse för "excellence" och konkurrenskraft under veckans andra möte.

3. Kvalitetssäkring. I en workshop i slutet av veckan ges utrymme för en debatt om kvalitetssäkring, transparens och "best practice" som kommer att utmynna i olika rekommendationer.