Publicerad: 2010-04-06 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI toppar rankinglista över landets främsta utbildningsinstitutioner

[Nyhet 2010-04-06] Den oberoende akademikergruppen Urank har genomfört en ranking på 31 svenska universitet och högskolor. Listan för 2009 toppas återigen av KI, följt av Handelshögskolan i Stockholm och Sveriges lantbruksuniversitet.

Urank baserar sin betygssättning på officiell statistik och väger samman bland annat lärarnas kompetens, lärartäthet, forsknings- och biblioteksanslag.