Publicerad: 2016-05-26 10:12 | Uppdaterad: 2016-05-26 11:30

KI tecknar avtal med biotechorganisation i Indien

Karolinska Institutet har tecknat ett samarbetsavtal med det indiska Regional Centre for Biotechnology (RCB) kring disputerade forskare. Avsikten är att stödja samarbete inom flera projekt vid Centrum för molekylär medicin (CMM) vid Karolinska Institutet.

Postdoktorsprogrammet löper i ett år med möjlighet till ett års förlängning efter en utvärderingsprocess.

Sanjeevi Carani- Det här initiativet kommer att öka samarbetet mellan CMM och forskargrupper i Indien och fungera som en plattform för nya vägar att ta fram och kommersialisera upptäckter, säger Sanjeevi Carani, forskare vid CMM, Karolinska Institutet.

Programmet planeras påbörjas hösten 2016 och de första forskarna från Indien beräknas vara på plats på CMM innan årets slut.

Mer information om Karolinska Institutets samarbeten med Indien.