Publicerad: 2021-09-21 09:43 | Uppdaterad: 2021-09-21 10:20

KI tar nu ännu ett steg i riktning mot att bli ett digitalt lärosäte

Bilden visar läkarstudenter som använder VR-kamera i klassrummet.
Foto: GettyImages

Ett av insatsområdena i strategin för informationshantering är den digitala utvecklingen inom utbildningsområdet. Inom kort påbörjas arbetet med att ta fram en handlingsplan för de närmaste tre åren. 

Karolinska Institutets ambitioner att vara ett ledande universitet ställer höga krav på förmågan att hantera information och informationsteknik. Ett av insatsområdena i strategin för informationshantering som beslutades 2019 är den digitala utvecklingen av utbildningsområdet. 

En del av strategin är att använda digitala tekniker för att ytterligare utveckla pedagogik och lärmetoder. Utöver metoder som flipped classroom, quiz och digitala samverkansverktyg, som vi idag redan använder, kan digital teknik även användas till att individanpassa lärandet utifrån studenternas egna kompetensnivåer och personliga studiepreferenser. Vi ska också fortsätta att utveckla de virtuella klassrummen.   

En annan viktig del är att bygga upp vår kompetens i användandet av digitala data om studenters inlärningsbeteenden och prestationer (så kallad Learning Analytics). Genom att samla in och analysera data kan vi skaffa oss bättre kännedom om kvalitén på lärande och undervisning och på så vis fatta mer välgrundade beslut. Det ger oss också möjlighet att identifiera studenter som löper risk för att komma efter i sina studier och därför behöver riktade insatser.  

Sabine Koch. Foto: Sherry Fahimi

Kartläggning och handlingsplan

För att gå framåt i utvecklingen görs nu en kartläggning av de IT-system, processer och kompetenser som idag finns på KI. Projektet är ett samarbete mellan enheten för undervisning och lärande (UoL), universitetsbiblioteket (KIB) och universitetsförvaltningen (UF). Kartläggningen ska användas till att se vad som kan samordnas och vad som behöver utvecklas. Projektet går inom kort över till nästa fas som innebär att färdigställa en handlingsplan. 

– Pandemin har påskyndat användningen av digitala verktyg inom utbildningen och vi har lärt oss en hel del. Dessa erfarenheter tar vi med oss för att diskutera framtiden tillsammans med lärare, kursadministratörer, studenter och utbildningsansvariga. Det kan handla om hur vi tycker att KI ska förhålla sig till hybridutbildning, vilka integrationer som behövs i våra IT system för att stötta lärare och studenter på ett bättre sätt eller hur vi kan utveckla en studentportal, säger Sabine Koch, professor i hälsoinformatik och ordförande i projektets styrgrupp 

Mer om projektet

Läs mer om projektet Kartläggning av IT-system och information inom utbildning 

Strategin för informationshantering: Utbildningsområdet 

När strategin för informationshantering beslutades gavs följande exempel på vart vi ska nå:  

Studenter  
...har en lättillgänglig och väl presenterad överblick över sitt personliga schema och över sina kursers innehåll, kunskapskrav, kursmaterial och verktyg. 
...blir kontaktade av KI på ett proaktivt sätt inför, under och efter utbildningar och kurser.  

...kan tillgodogöra sig kurser i olika takt, genom olika kanaler och ibland med olika innehåll beroende på studentens preferenser och styrkor/svagheter. 
...har tillgång till digitala miljöer och testdata för att kunna praktisera och träna  

Lärare och utbildningsansvariga  

...har tillgång till moderna och digitala utbildningsplattformar 
...får stöd i att utveckla sin pedagogik, och att skapa digitalt utbildningsmaterial. 
...kan söka efter och återanvända tidigare framtaget utbildningsmaterial. 
...kan enkelt söka efter lärare inom en given kompetens, för planering av verksamheten.

Läs hela Strategi för informationshantering 2019-2022 (pdf)

Kontakt

Jonas Molander Projektledare