Publicerad: 2017-11-06 09:47 | Uppdaterad: 2017-11-08 09:42

KI tar hem storpott i Vetenskapsrådets medicin och hälsa-utlysning

Av 204 beviljade ansökningar går 116 till Karolinska Institutet, som sammanlagt får ta emot nära 490 miljoner kronor. Sammanlagt delar Vetenskapsrådet ut drygt 1 miljard kronor till forskning inom medicin och hälsa.

De fyra forskare på Karolinska Institutet som beviljats mest i Vetenskapsrådets stora utlysning inom området medicin och hälsa 2017 får vardera nio miljoner kronor fördelat på fem år.

Abdel El Manira, institutionen för neurovetenskap, får projektbidrag för sin forskning om organisationen av neuronala nätverk som styr motoriska rörelser.

Johan Ericson, institutionen för cell- och molekylärbiologi, får projektbidrag för sin forskning om identifiering av en klockmekanism som kontrollerar produktionen av motorneuron och serotonerga nerver från neutrala stamceller.

Tomas Olsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, får projektbidrag för sin forskning om genetik och patogenes vid neuroinflammation med fokus på multipel skleros.

Thomas Renné, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, får projektbidrag för sin forskning om samverkan mellan koagulation, inflammation och medfött immunförsvar.

Proof of Concept inom livsvetenskap

Vetenskapsrådet har även fattat beslut om projektbidrag för Proof of Concept inom livsvetenskap. Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat. Två forskare vid Karolinska Institutet får vardera 1,2 miljoner kronor.

Ulf Eriksson, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, får bidrag för utveckling av nya läkemedelskandidater för stroke, fibros och cancer.

Agneta Richter Dahlfors, institutionen för neurovetenskap, får bidrag för utveckling av optotracers för studier av bakteriell biofilm inuti en infekterad värdorganism.