Publicerad: 2020-06-12 09:53 | Uppdaterad: 2020-06-12 09:55

KI SYD tar över vår registratur och arkivering

På måndag 15 juni flyttas diariföring och arkivering från administrativa avdelningen på institutionen för odontologi till KI SYDs gemensamma funktion för registratur och arkivering.

Den 13 november fattades beslut om sammanhållet arkiv och registratur för hela KI. KI SYD är först ut. Och på måndag 15 juni flyttas vår del in där.

Inför denna förändring har administratörer, handläggare och chefer bjudits in till ett förberedande möte med enhetschefen Catrine Viidas samt Dan Wistedt, förvaltningsledare och arkivarie. För dig som har missat dessa möten kommer en inspelad presentation att läggas ut på följande sida.

Diarieföring – KI SYD