Publicerad: 2017-09-28 09:49 | Uppdaterad: 2017-09-28 15:53

KI-studenter framgångsrika i årets Undergraduate Awards

Undergraduate Awards (UA) är ett internationellt program som årligen utser de bästa examensarbetena i 25 kategorier inom naturvetenskap, humaniora, business och konst. Flera KI-
studenter kvalar in på listan även i år, och Paulina Werner utses till en av de så kallade regionala vinnarna.

Åtta studenter, som läser till läkare, biomedicinska analytiker och biomedicinare vid Karolinska Institutet, har i år placerat sig bland de bästa tio procenten med sina examensarbeten och är därmed så kallade ”Highly Commended Entrants”.

Inom respektive kategori utses också ett antal examensarbeten som de bästa, så kallade ”Regional Winners” baserat på både ämnesområde och geografisk indelning. Paulina Werner, biomedicinstudent vid KI, är vinnare i Europa i kategorin ”medicinsk vetenskap”.

Senare i höst bjuds studenterna in till en UA-sammankomst i Dublin, Irland, i vilken Paulina Werner och två till studenter från KI erbjuds att delta. Alla åtta blir också, likt de KI-studenter som kommit med på listan tidigare år, medlemmar av UA:s nätverk och alumnverksamhet.

Konkurrensen i UA 2017 var tuff med 6 472 inskickade bidrag från hela världen. KI skickade in 25 examensarbeten för bedömning i år.

Highly Commended Entrants vid KI 2017

Camille Wilhelmi, biomedicinprogrammet
Paulina Werner, biomedicinprogrammet (Regional Winner)
Alfredo Dueñas Rey, biomedicinprogrammet
Malin Strömgren, biomedicinska analytikerprogrammet
Tina Yanting Lorentzon, biomedicinska analytikerprogrammet
Karl Björkström, läkarprogrammet
Biying Huang, läkarprogrammet
Besaf Pirmosa, läkarprogrammet