Publicerad: 2015-05-13 15:00 | Uppdaterad: 2015-05-22 09:15

KI-student får utmärkelsen Global Swede

Adeeb Tawseef, student på masterprogrammet i bioentreprenörskap, är en av ett tjugotal utländska studenter som får utmärkelsen

Utmärkelsen delas ut den 12 maj av närings- och innovationsminister Mikael Damberg tillsammans med Svenska institutets (SI) generaldirektör Annika Rembe. Det är femte året som utmärkelsen delas ut till utländska studenter som utbildat sig i Sverige och som utmärkt sig inom områdena innovation och entreprenörskap.

Adeeb Tawseef läser mastersprogrammet Bioentrepreneurship vid Karolinska Institutet och har tidigare tagit en examen från University of British Columbia i Vancouver, Kanada.

– Det som betyder särskilt mycket för mig är att inte bara Karolinska Institutet, utan också regeringen, vill belysa de internationella studenternas bidrag inom entreprenörskap och innovation. Karolinska Institutet har alltid uppmuntrat mig och de andra studenterna att engagera oss i de här aktiviteterna och jag känner mig mycket hedrad att bli uppmärksammad på det här sättet, säger Adeeb Tawseef.

Antalet studenter som utbildar sig i andra länder ökar. År 2015 beräknas antalet internationella studenter i världen vara ungefär 4,3 miljoner.

– Internationella utbyten och kontakter betyder mycket för Karolinska Institutet. Under sin studietid i Sverige bidrar dessa studenter till de svenska studenters internationella perspektiv. De internationella studenterna bygger även upp relationer och nätverk som är viktiga för både dem själva och de sammanhang som de senare kommer att verka i, säger Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet.

Diplomeringsceremonin Global Swede är ett samarbete mellan SI och utrikesdepartementet som syftar till att uppmuntra studenterna som Sverige-ambassadörer.

– Global Swede är ett sätt att främja svensk export. Genom att uppmärksamma internationella toppstudenter knyts värdefulla kontakter som långsiktigt gynnar svensk utrikeshandel, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Läs mer på regeringskansliets webbplats