Publicerad: 2013-12-09 15:34 | Uppdaterad: 2014-01-27 15:34

KI-student får Asklepiospriset

Läkarstudenten och doktoranden vid institutionen för medicin i Solna, Daniel Olsson, får 2013 års Asklepiospris för bästa publicerade vetenskapliga artikel. Priset delades ut på Medicinska riksstämman den 6 december.

Daniel Olsson prisas för artikeln “Acute Kidney Injury Following Coronary Artery Bypass Surgery and Long-term Risk of Heart Failure” och motiveringen lyder: "med ett stort patientunderlag visar Olsson på att förhöjda kreatininvärden efter bypass-operation är associerat med ökad risk för insjuknande i hjärtsvikt. Kandidatföreningens styrelse imponerades av studiens omfattning, god överskådlighet i metodiken och författarens tydliga vetenskapliga analytiska resonemang. Kunskapen som genererats kan direkt appliceras för att ge bättre förebyggande vård för den aktuella patientgruppen".

Läs mer i pressmeddelandet från Svenska Läkaresällskapet.