Publicerad: 2012-09-18 00:00 | Uppdaterad: 2016-02-07 14:57

KI stärker samarbetet med Kanada

Karolinska Institutet och Centre for Drug Research and Development (CDRD) har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MoU), som ska underlätta ett forskningssamarbete kring utveckling av läkemedel.

Detta MoU ger uttryck för den uppfattning som KI och CDRD delar, att det krävs ett större samarbete och mer innovation för att det ska kunna utvecklas nya medicinska behandlingar som ska komma hela samhället till godo. KI och CDRD ska samarbeta i forskningsprojekt som behandlar en mängd olika behandlingsområden, samt bygga ut utbildningsmöjligheterna för specialinriktad läkemedelsforskning.

CDRD och KI har redan börjat identifiera ömsesidiga intresseområden där man bland annat kan utbyta information och idéer om potentiella gemensamma projekt som syftar till att utveckla nya medicinska behandlingsmetoder som människor över hela världen ska kunna dra fördel av.

– CDRD fortsätter att bygga ut vårt nätverk av anslutna världsledande institutioner över hela världen och vi är mycket glada över att kunna sätta igång detta projekt med Karolinska Institutet, ett av de främsta medicinska universiteten i Europa, säger Karimah Es Sabar, ordförande och direktör för CDRD.

– Båda våra organisationer inser betydelsen av fördelarna med internationella allianser, som till exempel utbyte av kunskap och utveckling av starkt efterfrågade behandlingsmetoder.

– På KI är vi mycket entusiastiska över avtalet med CDRD. Det är viktigt för oss att bygga upp och utnyttja internationella nätverk för att hålla oss i täten av forskning, utbildning och innovation, och våra övergripande relationer med Kanada har på senare tid vuxit sig väldigt starka, säger Ola Hermanson, forskare i neurovetenskap och KI:s vetenskapliga koordinator för Kanada.

– Att nu få bygga upp detta samarbete med CDRD är av speciellt stort värde, tack vare centrets unika struktur och höga profil. Vi är övertygade om att detta är början på ett starkt och synergistiskt samarbete som kommer att leda fram till nya tekniker och behandlingar för sjukdomar med ouppfyllda medicinska behov.

Om CDRD

Centre for Drug Research and Development (CDRD) är ett nationellt läkemedelsutvecklings- och kommersialiseringscenter, vilket drivs utan vinstsyfte med huvudkontor i Vancouver, Kanada, med uppgift att tillhandahålla expertkunskap och infrastruktur så att forskare från ledande institutioner för forskning inom hälsovård kan utveckla lovande läkemedelskandidater i ett tidigt skede. Genom att göra det lyfter vi bort riskerna kring de upptäckter som härrör från offentligt finansierad forskning inom hälsovård och omformar dem till hållbara investeringsmöjligheter för den privata sektorn, och lyckas på så sätt överbygga kommersialiseringsklyftan mellan akademisk forskning och industri, och överföra forskningsupptäckter till nya behandlingstekniker för patienterna. Kanadas nätverk av Centres of Excellence Program har utsett CDRD till ett Centre of Excellence for Commercialization and Research (CECR).