Publicerad: 2024-04-18 13:15 | Uppdaterad: 2024-04-18 14:04

KI-SMMS - Ny resurs vid KI erbjuder skräddarsydda molekylanalyser

KI Small Molecule Mass Spectrometry Core Facility (KI-SMMS)
The KI-SMMS laboratory.

Efter omfattande investeringar i specialbyggda anläggningar är KI Small Molecule Mass Spectrometry Core Facility (KI-SMMS) färdig för att ge full support sedan hösten 2023.

Anläggningen är tillgänglig via Institutet för miljömedicin (IMM) och är lokaliserad i Biomedicum. Faciliteten är utrustad med flera system för masspektrometri och motsvarande provberedningsutrustning som är specialanpassade för de specifika behoven hos forskare vid KI och Region Stockholm.

Mer information: The Karolinska Institute Small Molecule Mass Spectrometry Core Facility (KI-SMMS)

Masspektrometri är en analytisteknik som mäter mass-till-laddning-förhållandet (m/z) av laddade molekyler i ett prov. Kemikalier identifieras genom sortering av gasformiga joner i elektriska fält enligt deras förhållande mellan massa och laddning. Masspektrumet kan användas för att bestämma massan av en molekyl, dess elementära och isotopiska sammansättning, eller för att belysa dess kemiska struktur.

Kontaktpersoner

Profile image

Craig Wheelock

Scientific Director
Profile image

Antonio Checa Gómez

Senior Research Infrastructure Specialist