Publicerad: 2009-06-09 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

KI Science Park går mot strömmen

[PRESSMEDDELANDE 2009-06-09] Karolinska Institutet Science Park omfattar nu 50 företag. I ekonomiskt svåra tider går utvecklingen mot strömmen och bara under fjolåret expanderade parken med 18 nya företag.

- Nu börjar tankarna på att skapa en dynamisk tillväxtmiljö bli verklighet, säger vd Märit Johansson.

14 av de 50 företagen återfinns i Flemingsberg och resten i Solna. Närheten till världsledande forskning inom Karolinska Institutet och möjlighet till ett brett och kvalificerat nätverk är lockande för forskningsintensiva företag. Verksamheten i Solna är inriktad på tidig läkemedelsutveckling och KI Science Park i Flemingsberg fokuserar på medicinteknik.

- Expansion är inte allt, men det är viktigt att uppnå en kritisk massa som underlättar vår verksamhet. Nu är vi definitivt en spelare att räkna med, säger Märit Johansson, som just inlett sitt tredje år som vd.

- Vi är inget vanligt företagshotell utan satsar hårt på att få igång ett idéflöde och ett kunskapsutbyte. Parkens viktigaste uppgift är att vara en bas för nätverkande och informella kontakter. De mjuka värdena är vår hårdvaluta.

För mer information, se:

För frågor, kontakta: