Publicerad: 2016-08-18 14:34 | Uppdaterad: 2016-08-18 16:48

KI Science Park fokuserar verksamheten

Som följd av en ny strategi har Karolinska Institutet Holding AB beslutat att fokusera verksamheten för Karolinska Institutet Science Park.

KI Science Park bedriver redan dag uthyrning av lokaler, infrastruktur och service, och det är inom dessa områden verksamheten nu fokuseras. Denna förändring beror delvis på ändrad finansiering, och är i linje med den nya integrerade innovationsstrategin vid KI och KI Holding AB som kommer att lanseras under hösten.
När det gäller Jlabs The road to the clinic for small molecules, KI Science Parks mentorprogram 2016 samt projektet kring strategiskt styrelsearbete kommer de att genomföras enligt plan.