Publicerad: 2024-02-27 10:28 | Uppdaterad: 2024-02-27 10:38

KI satsar på framstående yngre forskare på Labmed

Tre porträttfoton bredvid varandra föreställande Oscar Wiklander, Ujjwal Neogi och Dhifaf Sarhan.
Mottagare av medel inom KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare. Fr vänster: Oscar Wiklander, Ujjwal Neogi, Dhifaf Sarhan. Foto: Stefan Zimmerman,Private

Grattis önskar vi de tre forskare vid institutionen för laboratoriemedicin (Labmed) som har tilldelats medel inom KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare.

Oscar Wiklander

Oscar Wiklander vid avdelningen för biomolekylär och cellulär medicin (BCM) tilldelas medel för anställning som biträdande lektor.  Medlen omfattar upp till 1 miljon kronor per år i sex år och kan användas till egen lön. Ytterligare 1 miljon kronor utbetalas som startbidrag för forskning (engångsbelopp).

Dhifaf Sarhan och Ujjwal Neogi

Dhifaf Sarhan vid avdelningen för patologi och Ujjwal Neogi vid avdelningen för klinisk mikrobiologi har tilldelats konsolideringsbidrag. Medlen omfattar upp till 1,2 miljoner kronor per år i fem år och kan användas till egen lön. Upp till 50 procent av bidraget kan användas till forskningsomkostnader.

Konsolideringsbidrag för juniora forskare

KI gör en satsning för att ge de mest framstående yngre forskarna möjlighet att konsolidera sin forskning och vidga sin verksamhet.

Som en del av denna satsning utlyses upp till 14 konsolideringsbidrag med vardera fem års finansiering för personer anställda vid Karolinska Institutet vars doktorsexamen är högst tolv år gammal. Satsningen görs för forskning inom medicinsk vetenskap i bred bemärkelse och inkluderar medicin, vård och hälsa.

Anslag för anställning som biträdande lektor

Syftet med anställningen som biträdande lektor är att utveckla självständighet som forskare och uppnå meritering såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor i ett ämnesområde inom medicinsk vetenskap.