Publicerad: 2023-08-29 18:34 | Uppdaterad: 2023-11-07 16:43

KI RIMS steg för steg 

Tidslinje: först hämtar KI RIMS profildata, sen öppnar redigering i KI RIMS, sen exporteras info till KI:s webbplats.

Under hösten öppnas KI RIMS stegvis upp för användning. I det första steget kan du logga in med ditt KI-id och se den samlade information som finns om dig och din forskning, samt redigera och lägga till. I nästa steg släpps nya profilsidor på ki.se som använder informationen som ligger i KI RIMS.

Nytt öppningsdatum för KI RIMS – 25 oktober 

Meddelande 2023-09-25: Vi behöver ytterligare några veckor för att garantera god datakvalitet. Det innebär inte så stora förändringar, mer än att du måste vänta till den 25 oktober (istället för tidigare kommunicerat 27 september) innan du kan gå in i KI RIMS och titta på/redigera informationen där. I övrigt är tidplanen oförändrad.

BAKGRUND: KI RIMS är vårt nya system för hantering av forskningsinformation. Syftet är att förenkla hanteringen av information om både individer och olika grupperingar genom att samla så mycket som möjligt av redan existerande information på ett och samma ställe och där också kunna komplettera med sådant som saknas. Att samla informationen skapar också möjligheten att återanvända den på flera ställen, till exempel i en CV, en rapport och på ki.se.  Läs mer om KI RIMS

Steg 1 startar 27 september (Obs! ändrat till 25 oktober)

Vi öppnar upp för koll och fix  

Redan den 7 september förbereder vi för det här steget. Det kommer att innebära att de ändringar du gör på din gamla profilsida under perioden 7 september till 14 december (tidigare 9 november, rev 231107) kommer att synas på ki.se, men de kommer inte att kunna flyttas med till din nya profilsida. Uppdatera därför gärna innan 7 september så slipper du göra om det. (Se faktaruta nedan.)  

I det första steget kommer alla med ett KI-ID att kunna logga in i KI RIMS. Du kommer då att kunna gå in och se den information om dig som har hämtats från olika system både inom och utanför KI.   
Du kommer att kunna se:  

 • Dina publikationer  
 • Dina forskningsanslag  
 • Dina KI-examina  
 • Din anställning   
 • Profilinformation hämtad från de tidigare profilsidorna på ki.se  

Nu kan du också börja redigera informationen om dig själv. Är du forskare kan du till exempel:  

 • verifiera föreslagen information om publikationer och forskningsanslag  
 • lägga till information om dig själv. Till exempel sådant som saknas men som du vill kunna ha med om du genererar ett CV eller vill använda mallen för Meritportföljen, liksom sådant du vill ska synas på din personliga profilsida på ki.se.  
 • du kommer redan nu att kunna använda den information som finns (och den som du eventuellt lägger till) för att ta fram ett CV eller en publikationslista.  

Även du som inte är forskare kan under den här perioden redigera informationen om dig själv så att profilsidan på ki.se beskriver dig och din expertis på ett korrekt sätt.  

Instruktioner om hur du redigerar din personliga information kommer du vid det här laget att hitta under Stöd och verktyg på Medarbetarportalen -> KI RIMS.   

- Vad händer om jag inte gör något i den här fasen?  
Den information som finns om dig och din forskning i de system som integrerats i KI RIMS kommer att återanvändas och automatiskt uppdatera din profilsida på ki.se. Du kan själv välja om du vill justera och komplettera den informationen, eller om du vill låta den vara som den är.  

Steg 2 startar i december 

Vi publicerar nya profilsidor och börjar arbeta med gruppsidor

Den 14 december (tidigare 9 november, rev 231107) publiceras de nya personliga profilsidorna på KI.se med information hämtad från KI RIMS. 

I december öppnas också möjligheten att publicera nya gruppsidor för grupper som finns i KI:s organisationsträd på ki.se, där en del av informationen hämtas från KI RIMS. Då startar ett arbete med att successivt föra över information från nuvarande gruppsidor till nya, samt granska och publicera de nya sidorna och sedan stänga ned de gamla. Det här arbetet kommer initialt att drivas av projektet i nära samarbete med  företrädare för institutionerna med flera, och kommer att pågå en bit in i 2024.   

Projektet återkommer längre fram om hur grupper som inte finns i organisationsträdet, till exempel centrumbildningar, nätverk och core faciliteter, ska hanteras i KI RIMS. 
 

Hjälp & support

Introduktions- och handledningstillfällen: Det kommer att finnas introduktionstillfällen och mer skräddarsydda handledningstillfällen där du kan få hjälp med hur du kan arbeta med din information i KI RIMS. Tillfällena kommer att finnas i KI:s kalender på Medarbetarportalen och datumen kommer att finnas på sidan KI RIMS som du hittar under Stöd och verktyg.  

Support: Det kommer även att finnas en bemannad supportfunktion dit du kan vända dig via telefon, e-post eller chatt.   

Nya profilsidor med information från KI RIMS

Alla på KI har en profilsida på ki.se. På den finns idag kontaktinformation och den information om dig som du har lagt till själv. Under hösten byts dessa sidor ut mot nya sidor som hämtar information från KI RIMS. 

 • 7 september: Den information som finns på din profilsida den 7 september tankas över till KI RIMS.
 • 27 september – 14 december (tidigare 9 november)Du kan gå in i KI RIMS och se vilken information som automatiskt har samlats om dig, samt själv redigera och lägga till. Passa gärna på att "städa".
 • 14 december: Nu publiceras alla nya personliga profilsidor. Du kan sedan när som göra fler ändringar och tillägg.

Obs: Du kan göra ändringar som publiceras på din befintliga profilsida fram till att de nya sidorna publiceras 14 december, men var uppmärksam på att ändringar du gör efter att vi gjort den automatiska flytten 7 september inte följer med till din nya sida. Du behöver i så fall göra om dem igen i KI RIMS. 
 

Din profilsida får också en ny adress (url) i samband med flytten, den gamla kommer dock att fungera under en övergångsperiod så du har tid på dig att till exempel ändra i din e-postsignatur eller på andra ställen där du har länkat till din profilsida.