Publicerad: 2023-05-04 17:00 | Uppdaterad: 2023-08-28 16:18

KI RIMS hjälper dig att hålla ditt CV uppdaterat 

KI RIMS är ett system som hämtar in data och information från flera olika system som används inom KI. När KI RIMS är i funktion kommer det bli lättare för KI:s forskare att underhålla sitt CV och Meritportfölj, något som har efterfrågats av många. 

Utgångspunkten för projektet Systemstöd för forskningsinformation är svårigheten att hitta information om KI:s forskare och forskning samt att den information som finns ligger utspridd i ett antal olika system.   

Ett Research Information Management System (RIMS) väver samman information från olika system och samlar den på ett och samma ställe. KI RIMS är det system som just nu håller på att integreras med KI:s lokala system, samt anpassas till KI:s förutsättningar.  När flera typer av information finns samlade på ett ställe blir det också möjligt att generera olika sammanställningar – till exempel ett CV.  

Som forskare kommer du att ha tillgång till din egen profil inne i KI RIMS och där aggregeras den information som finns om dig och din forskning i de andra system som kopplats till KI RIMS. Där finns till exempel publikationer, befattningar, forskningsämnen, examina. och andra meriter. Målet är att även synliggöra pågående forskning med hjälp av avtalen som är kopplade till bidragen. Här kan du bekräfta de publikationer och bidrag som är dina och även manuellt lägga till information som saknas.  

Förenklar arbetet med CV och Meritportfölj  

Personalporträtt Biomedicum
Urban Lendahl. Foto: Johannes Frandsén.

Ett övergripande mål med införandet av KI RIMS är att det ska bli enklare för dig som forskare att på olika sätt kommunicera din forskning och dina meriter. Genom förarbeten och användarundersökningar vet vi att arbetet med att hålla sitt CV och sin Meritportfölj uppdaterade är omfattande och tidskrävande. Genom KI RIMS kommer arbetet att kunna förenklas och antalet manuella steg minska.    

- Att sätta upp och underhålla sin Meritportfölj är komplext, och allt som KI RIMS kan förenkla när det gäller den kommer att välkomnas av forskarna, säger Urban Lendahl, professor i genetik och ordförande i projektets styrgrupp.

Uppdaterat CV  

Genom att mycket information samlas i KI RIMS och uppdateras automatiskt kommer du inte längre att behöva skapa och underhålla egna dokument utan kan snabbt sätta samman en uppdaterat CV när du behöver en.  

Kommer man att kunna få ut hela sin Meritportfölj?  

Delar av den information som efterfrågas i Meritportföljen finns inte i något KI-system och kan därför inte hämtas in i KI RIMS. Däremot kommer du att kunna få ut ett Word-dokument som helt matchar Meritportföljens mall och där all den information som faktiskt går att generera ur KI RIMS är inlagd på rätt ställe. Du kan sedan komplettera med de uppgifter som saknas och modifiera dokumentet utifrån dina behov.    

Är KI RIMS kopplat till Prisma?  

Prisma är Vetenskapsrådets eget ansökningssystem och i dagsläget finns det inte tekniska förutsättningar att koppla ihop det med KI RIMS, så du kommer fortfarande att behöva mata in informationen i Prisma. KI RIMS kommer dock att underlätta processen genom att du här enkelt kommer att kunna ta fram en textfil med uppdaterad information om din forskning. Vi kommer att anpassa innehållet och ordningsföljden i dokumentet utifrån ordningen i Prismas formulär så att det ska vara lätt att föra över den.   

Om KI RIMS

KI RIMS har tre huvudfunktioner – aggregering, förädling och offentliggörande.

KI RIMS har tre huvudfunktioner. Aggregering: KI RIMS samlar data från interna och externa datakällor. Förädling: Forskare och administratörer kan komplettera och exportera information. Offentliggörande: Information skickas vidare till ki.se.

KI RIMS är beroende av den information som finns i andra system och att den går att integrera. I dagsläget går det inte att integrera allt som står på önskelistan, men utvecklingen fortsätter löpande och kommer även att fortsätta när projektet tar slut i höst och Universitetsbiblioteket (KIB) tar över förvaltningen. För närvarande pågår samarbete med bland annat enheten redovisning och controlling, och HR-avdelningen i syfte att göra informationen i KI RIMS så användbar och utförlig som möjligt. 

Mer information

Nyhet 2023-03-15: Till hösten kommer KI RIMS.

Månadsrapporter om arbetet med att anpassa systemet till KI:s krav och villkor publiceras på projektets webbsida på Medarbetarportalen: Systemstöd för forskningsinformation.

Om du har frågor om projektet, eller om du vill anmäla intresse för att delta i tester: kontakta Jonas Molander eller Malin Essén, projektledare.