Publicerad: 2023-06-09 15:16 | Uppdaterad: 2023-08-28 16:20

KI RIMS börjar ta form

Projektet Systemstöd för forskningsinformation fortsätter implementeringen av KI RIMS och kommer under sommaren bland annat att fokusera på ytterligare teknisk utveckling och att utforma användarstöd.

Fortsätter att träffa verksamheten

Utomhusporträtt på Anna Martling i en lummig park.
Anna Martling. Foto: Cecilia Odlind.

- Under våren har vi träffat prefekter och administrativa chefer i olika sammanhang för att närmare beskriva vad KI RIMS är och vad systemet kommer att kunna erbjuda institutionerna, säger Malin Essén, en av projektledarna.

Att införa ett nytt system i en stor organisation kan vara utmanande, och därför känns det extra roligt när flera av de spontana kommentarerna handlar om att det ser både begripligt och aptitligt ut. Eller för att citera Anna Martling som är dekan på Campus Nord:  "Det ser väldigt lovande ut! Man blir - hur ska jag säga - ivrig att pröva det här systemet! Så brukar jag inte känna om nya administrativa system."

Porträttbild på Malin Essén.
Malin Essén. Foto: Privat.

- Vi fortsätter att träffa grupper av chefer och medarbetare inom KI under hela projekttiden, både för att berätta om vad KI RIMS är och för att fånga upp frågor och eventuella oklarheter.

Under dessa möten kommer också många idéer om framtida möjligheter och utveckling upp, och det är tydligt att det finns ett stort behov av att samla och synliggöra informationen om KI:s forskning och forskare, fortsätter Malin.

Utveckling av användarstöd

Under juni och över sommaren kommer projektet att arbeta med att utforma stöd till användare, till exempel utbildnings- och informationsmaterial, samt utveckla den supportfunktion som man kommer att kunna kontakta när man behöver hjälp eller guidning.

Ingång från Medarbetarportalen

Det går redan nu att hitta till information om KI RIMS via sidan Stöd och verktyg på Medarbetarportalen. I dagsläget innehåller sidan grundläggande information om vad KI RIMS är och vilken nytta man kan ha av systemet, men när det senare i höst kommer gå att börja flytta in i KI RIMS kommer du att kunna hitta guider till hur man rör sig inne i systemet och vad man kan göra för att ha så stor nytta som möjligt av det. Det kommer även att finnas information om hur och när det finns möjlighet att lära sig mer.   

Möten med webbredaktörer

Då KI RIMS kommer att skicka en del information till ki.se kommer de webbredaktörer som arbetar med olika typer av forskningssidor på webben att behöva veta vad det blir för förändringar i webbpubliceringssystemet Drupal. Webbredaktörerna har bjudits in till ett första informationsmöte den 2 och 15 juni och i augusti hålls det första Webbsnacket