Publicerad: 2009-06-15 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

KI rekommenderas sex strategiska forskningsområden och Science for life laboratory

På måndagen lämnade forskningsfinansiärerna sina rekommendationer för finansiering av de strategiska forskningsområden till regeringen. De rekommenderar att KI beviljas sex av sju ansökningar.

I forskningspropositionen presenterades strategiska satsningar inom ett antal forskningsområden. Karolinska Institutet sökte som huvudsökande sju strategiska forskningsområden och var medsökande i ytterligare fyra ansökningar.

Den 15 juni lämnade Vetenskapsrådet, Fas, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten sina rekommendationer till regeringen. De rekommenderar att sex ansökningar där KI står som huvudsökande beviljas. De rekommenderar även att två ansökningar där KI står som medsökande beviljas. Totalt rekommenderas KI en finansiering på 630,8 miljoner kronor under åren 2010-2014. Regeringen kommer att fatta beslut om forskningsfinansiering.

KIs rektor Harriet Wallberg-Henriksson är väldigt glad över forskningsfinansiärernas rekommendationer.

- Vi står på förslag att få pengar inom alla medicinska områden, det kunde inte ha blivit bättre. Det var också väldigt bra och roligt att Science for life laboratory rekommenderas 101,5 miljoner. Nu kan vi börja planera det.

- Många på KI har jobbat väldigt hårt och vi har haft en stor organisation för detta. Idag kan vi konstatera att det var värt det hårda arbetet, säger Harriet Wallberg-Henriksson.

Ansökningar från KI som rekommenderas (beloppen avser årlig finansiering från och med 2012):

Cancer - 19,6 miljoner av totalt 56 miljoner

Center for Integrated Cancer Studies at Karolinska Institutet - an environment for translational cancer research

Huvudsökande: Karolinska Institutet 100 %

Diabetes - 28 miljoner av totalt 56 miljoner

Translational Program in Diabetes Research, Education and Care

Huvudsökande: Karolinska Institutet 85%

Medsökande Umeå universitet 15%

Epidemiologi - 10 miljoner av totalt 20 miljoner

Epidemiology: from mechanism to prevention, from surveillance to safety

Huvudsökande: Karolinska Institutet 100%

Neurovetenskap - 28 miljoner av totalt 56 miljoner

Cognitive and Motor functions in Health and Disease during the Lifespan

Huvudsökande: Karolinska Institutet 86%

Medsökande: Umeå universitet 10%, Kungliga Tekniska Högskolan 4%

Stamceller och regenerativ medicin - 30 miljoner av totalt 59 miljoner

Center for Regenerativ Medicine

Huvudsökande: Karolinska Institutet 100%

Vårdforskning - 20 miljoner av totalt 50 miljoner

Bridging Research and Practice for Better Health: The Comprehensive Care Science Centre

Huvudsökande: Karolinska Institutet 80%

Medsökande: Umeå universitet 20%

Molekylär biovetenskap - 101,5 miljoner av totalt 145 miljoner

Science for Life Laboratory - a national resource center for high-throughput molecular bioscience

Huvudsökande: Kungliga Tekniska Högskolan 33,3%

Medsökande: Karolinska Institutet 33,3%, Stockholms universitet 33,3%

E-vetenskap - 30 miljoner av totalt 56 miljoner

Swedish e-Science Research Centre

Huvudsökande: Kungliga Tekniska Högskolan 38%

Medsökande: Linköpings universitet 27%, Stockholms universitet 27%, Karolinska Institutet 8%