Publicerad: 2015-12-04 11:39 | Uppdaterad: 2015-12-15 19:33

KI-professorn Abdel El Manira ny ledamot i KVA

Abdel El Manira, professor i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, har valts in i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, i klassen för biologiska vetenskaper.

Abdel El Manira är vid institutionen för neurovetenskap sedan 2005 och forskar inom neurobiologi, hans område kan betecknas som ”the cellular bases of behaviour”. Den 11 november valdes han in som en av tre nya ledamöter i KVA.

Läs mer på KVA:s webbplats.