Publicerad: 2015-09-15 10:50 | Uppdaterad: 2015-10-01 12:23

KI på plats nio i världen i QS fakultetsspecifika rankning

KI hamnar på plats nio i världen på rankinglistan Faculty Ranking Life Sciences and Medicine i årets QS World University Rankings.

Varje år presenterar QS dels en universell universitetsrankning, dels så kallade fakultetsrankningar inom olika ämnesområden. Den universella rankningen inkluderar bara universitet som har betydande verksamhet inom minst två fakultetsområden, och därför finns KI inte med i den rankningen. På listan Faculty Ranking Life Sciences and Medicine hamnar KI däremot på plats nio i världen och plats tre i Europa. Förra året låg KI på plats åtta i världen. Listan toppas i år, liksom föregående år, av Harvard University.

Den universella rankningen toppas i år, liksom året innan, av MIT. Sverige är där representerat inom top100 av KTH och Lunds universitet samt Uppsala universitet som är strax nedanför 100-strecket.

Med ett halvårs fördröjning publicerar QS ämnesspecifika rankningar. I de ämnesspecifika rankningar som gäller från mars 2015 har KI världsplaceringarna nio i ”Medicine” och sex i ”Pharmacy&Pharmacology”. På den nyintroducerade rankningen av ”Dentistry” toppar KI listan, där även Göteborgs universitet och Malmö högskola fick ovanligt framskjutna placeringar.

QS har kritiserats bland annat för att mäta för små ämnesfält, vilket ger statistisk osäkerhet, och för att inte använda fältnormaliserad data för bibliometri-indikatorer. I och med årets rankning använder QS fältnormerad bibliometridata, enligt KI:s omvärldsanalytiker Björn Forslöw.