Publicerad: 2016-02-23 16:48 | Uppdaterad: 2016-05-09 13:07

KI överväger att avskeda Macchiarini

Paolo Macchiarini, som har en anställning som forskare vid Karolinska Institutet till och med den 30 november 2016, blev under måndagen den 22 februari underrättad av KI om att KI överväger att avskeda honom.

Beskedet kommer knappt tre veckor efter att KI den 4 februari beslutade att Paolo Macchiarinis anställning inte skulle förlängas efter den 30 november. Nu vill KI att anställningen upphör ännu tidigare. Orsaken är att KI inte längre har förtroende för Paolo Macchiarini.

Paolo Macchiarini fick beskedet under måndagen. Som arbetstagare har han nu rätt till överläggning i frågan, om sådan begärs senast en vecka efter beskedet.

Ett beslut om avsked tas slutgiltigt av KI:s personansvarsnämnd och processen tar några veckor, enligt KI:s personaldirektör Mats Engelbrektson.