Publicerad: 2011-12-19 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-19 16:14

KI överklagar Datainspektionens beslut om LifeGene

Datainspektionen har granskat datahanteringen i forskningsprojektet LifeGene. Med deltagarnas medgivande samlar LifeGene in information om hälsa och levnadsvanor, för senare analys. Projektet kommer att bidra till förbättrad diagnostik, behandling, och sjukdomsförebyggande rekommendationer.

Datainspektionen menar i sitt beslut att insamling av personuppgifter för framtida forskning bryter mot personuppgiftslagen PuL. Datainspektionen säger därför att LifeGene ska upphöra med insamling och hantering av personuppgifter.

– Ett stopp för den här typen av projekt är förödande för den medicinska forskningen, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor vid Karolinska Institutet. Att projekt som LifeGene brett kan samla in stora datamängder och analysera dem kan vara avgörande för vetenskapens möjligheter att förbättra svensk hälso- och sjukvård.

Att samla stora datamängder har varit styrkan i svensk medicinsk forskning. Ett exempel är hur svenska forskare utifrån biobanksprover från kvinnor kunnat ta fram vaccin mot livmoderhalscancer, vilket beräknas rädda hundratals liv varje år. Proverna finns sparade i nationella register sedan 1960-talet. Om de registren stoppats hade varken forskningen eller vaccinen varit möjliga.

Bakom LifeGene står samtliga medicinska fakultet i Sverige med Karolinska Institutet som värd. Målsättningen är att samla uppgifter från 500 000 individer, hittills har 20 000 personer valt att delta i projektet. Deltagarna ger sitt skriftliga samtycke till att projektet samlar information om hälsa och levnadsvanor, samt blod- och urinprov i en biobank för framtida forskning. All data avidentifieras för att deltagarnas identitet ska skyddas. Informationen blir tillgänglig för forskare vid universitet i hela världen.

– LifeGene ger unika möjligheter att förstå det komplexa samspelet mellan miljö, livsstilsfaktorer och det genetiska arvet vid sjukdomsutveckling, säger Harriet Wallberg-Henriksson.

I sitt beslut säger Datainspektionen att frågan om databashantering av personuppgifter för framtida forskning är så viktig att riksdag och regering bör se över lagen. Det anser även Karolinska Institutet.

– Det här visar att det finns ett hål i lagstiftningen, säger Harriet Wallberg-Henriksson. När det gäller forskningsregister kan lagstiftaren inte ha menat att PuL ska tolkas som Datainspektionen nu gör. Det drabbar inte bara LifeGene, utan en rad andra medicinska forskningsprojekt som är mycket viktiga för hälso- och sjukvården i framtiden.

Karolinska Institutet kommer nu att överklaga Datainspektionens beslut.