Publicerad: 2020-09-11 16:14 | Uppdaterad: 2020-09-14 16:46

KI ökar i anseende hos allmänheten

Bild av en ökande utvecklingskurva
Foto: BIld av Mediamodifier från Pixabay

Karolinska Institutets anseende hos allmänheten fortsätter stiga för andra året i rad. Det visar en ny enkätundersökning som publicerades den 10 september.

Kantar Sifo sammanställer årligen ett så kallat anseendeindex för landets lärosäten, baserat på en enkätundersökning bland allmänheten. För andra mätningen i rad ökar Karolinska Institutets anseende. Ökningen motsvarar 12 punkter, från ett indextal på 45 förra året till 57 i år. Det innebär att KI lyft sitt anseendeindex med totalt 19 punkter på två år, vilket är en betydande förstärkning. Enkäten är genomförd nu under den gångna sommaren.

Till bilden hör att KI:s resultat sjönk kraftigt för några år sedan, efter att Macchiarini-ärendet fick stor uppmärksamhet.

Portrait of Ole Petter Ottersen
Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg

– Först och främst är det här ett resultat av att vi fortsätter hålla en hög nivå på vår utbildning och forskning. Sedan har sannolikt det interna förändringsarbetet, tillsammans med en större proaktivitet när det gäller den externa kommunikationen, nu börjat ge utdelning. Det här är naturligtvis oerhört glädjande och ett mycket gott betyg till alla de studenter, forskare och medarbetare som dagligen bidrar till att göra KI starkare och bättre, säger rektor Ole Petter Ottersen i en kommentar.

Årets ökning har säkert förstärkts av att pandemin inneburit ett KI exponerats upp till tre gånger så mycket i svenska medier som normalt.

– Väldigt många forskare och andra KI-anknutna medarbetare och studenter tar stort ansvar för lärosätenas tredje uppgift och delar aktivt med sig av sina kunskaper till det omgivande samhället. Trycket på och efterfrågan av expertkunskaper har stundtals varit extremt hög i den här extraordinära situationen. KI:s medarbetare har ställt upp på ett fantastiskt sätt, säger Ole Petter Ottersen.