Publicerad: 2014-10-10 15:07 | Uppdaterad: 2014-10-10 15:12

KI och KTH möter framtiden med gemensam forskarutbildning

Nu inleds ett nytt samarbete mellan Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan som tillsammans ska starta forskarutbildning för doktorander inom medicinsk teknologi.

– Samarbetet möjliggör en unik flerdisciplinär utbildning baserad på KI:s och KTH:s gemensamma kompetenser inom ett område med en mycket spännande framtid, säger Anders Gustafsson, dekanus för forskarutbildning vid Karolinska Institutet.

Bakgrunden till det nya forskarutbildningssamarbetet är bland annat att kvalitetskraven inom hälso- och sjukvården har höjts, nya tekniker krävs och att nya yrkeskategorier kan bli aktuella för att bättre utnyttja både medicinsk och teknologisk kompetens inom forskning, utbildning och vård. För att möta sjukvårdens nya utmaningar och stärka kunskaperna på de bägge universiteten startas nu därför en gemensam forskarutbildning med möjlighet till gemensam examen från de två lärosätena.

På så vis elimineras nackdelen med ett enfakultetsuniversitet som omöjligt kan rymma all den övergripande kunskap som krävs för att skapa framgångsrik forskning och innovation inom medicinsk teknologi. Från KI:s håll finns ett behov av ökat tekniskt vetenskapligt kunnande och på KTH behöver forskarna mer kunskap om sjukvårdens teknologiska behov.

– I dag finns kompetensen isolerad på respektive universitet. När vi nu erbjuder gemensam forskarutbildning skapas klart bättre förutsättningar för nya innovationer i mötet mellan medicin och teknologi, säger Birgitta Janerot Sjöberg, professor i medicinsk teknologi vid Karolinska Institutet.

Doktorandplatser inom samarbetet kommer att utlysas enligt ordinarie rutiner. Doktoranderna antas och har handledare vid de båda lärosätena, men utgår från ett hemuniversitet. Disputationen sker gemensamt efter motsvarande fyra års heltidsstudier och 240 upparbetade högskolepoäng. Tanken är att de examinerade doktorerna ska bli attraktiva inom hälso- och sjukvården, universiteten och inom industrin.

– Min förhoppning är att den nya forskarutbildningen ökar samverkan mellan olika forskargrupper och att hälso- och sjukvården i framtiden får mer vårdanpassade verktyg inom medicinsk teknologi, säger Birgitta Janerot Sjöberg hoppfullt.

Inom några år beräknas ett 20-tal doktorander vara verksamma inom ramen för det nya utbildningssamarbetet mellan KI och KTH.

Läs mer om Forskarutbildningssamarbete inom medicinsk teknologi.