Publicerad: 2017-09-08 11:12 | Uppdaterad: 2017-09-11 10:05

KI och Karolinska universitetssjukhuset i erfarenhetsutbyte med Mayo Clinic

KI:s rektor Ole Petter Ottersen och professor Eric D. Wieben från Mayo Clinic

Företrädare för Mayo Clinic besöker Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset för att utbyta kunskap och erfarenheter kring en mängd ämnen som omfattar allt från forskning, utbildning, innovation till administration. En gemensam konferens pågår mellan den 6 till 8 september 2017 på KI och Karolinska Universitetssjukhuset.

Mayo Clinic i USA ses som en internationell förebild när det gäller att integrera forskning med klinisk verksamhet. Detta har länge intresserat Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som i veckan deltar i den årliga konferensen inom det samarbete som Karolinska Institutet och Mayo Clinic har sedan mer än 25 år tillbaka.

– Det är viktigt att vi utbyter erfarenheter och sätt att tänka för att uppnå en snabbare övergång från forskning till klinik där forskningsresultat kan komma hälso- och sjukvården till godo. Mayo Clinic utmärker sig inom detta område och kan tjäna som exempel för oss i vårt samarbete med sjukvården, sa rektor Ole Petter Ottersen när han invigningstalade på konferensen.

Melvin Samsom. Foto: Stefan BohlinMelvin Samsom, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset tryckte på betydelsen av fortsatt och utvecklat samarbete mellan akademi och klinik i en tid av stora förändringar i styrning och organisation av hälso- och sjukvården i Sverige, men även i USA och andra länder:
– Vi står inför stora strukturförändringar och har liknande utmaningar i hur vi organiserar sjukvården mot att bli mer sammanhållen, kostnadseffektiv och hållbar.

De vetenskapliga huvudföreläsningarna under konferensens första dag gav prov på banbrytande forskningsprojekt som med hjälp av tekniska innovationer lyckats förbättra diagnosistering och behandling av patienter med sällsynta och svårbehandlade sjukdomstillstånd.

Professorerna Eric Wieben och Martin Schalling som är vetenskapliga koordinatorer för samarbetet på Mayo Clinic respektive Karolinska Institutet hoppas att samarbetet kan fortsätta att utgöra en plattform för utveckling av klinisk verksamhet. Ett annat mål är att skapa karriärspår med dubbel institutionsanknytning där forskare kan tillgodoräkna tid och arbete utfört vid det andra universitetet.

Samarbetet mellan Karolinska Institutet och Mayo Clinic började som ett mindre forskningssamarbete inom diabetes och metabolism på 90-talet och har idag vuxit till att omfatta mer ett tiotal forskningsområden såsom psykologi och psykiatri, autoimmuna sjukdomar, regenerativ medicin, cancer och kardiovaskulära sjukdomar. Samarbetet innefattar också samverkan inom administration, utbildning och innovation, vilket tagits upp som en framgångsfaktor i en nyligen genomförd utvärdering.

Text: Maissa Al-Adhami