Publicerad: 2013-12-18 10:04 | Uppdaterad: 2014-01-16 13:46

KI och Folkhälsoinstitutet oense om uppdragsforskning

Folkhälsoinstitutet vill inte betala för forskning som de gett forskare på Karolinska Institutet i uppdrag att göra. Parterna är oense om vad man egentligen kommit överens om.

Frågan om avskräckande bilder på cigarettpaket i syfte att minska rökning är omdiskuterad och högaktuell. Sådana varningsbilder blir obligatoriska inom hela EU, efter ett beslut av EU-parlamentet. I april i år gav Folkhälsoinstitutet, FHI, i uppdrag åt forskare på Karolinska Institutet, KI, att ta fram en litteraturöversikt om vilken effekt varningsbilder på tobaksförpackningar har på befolkningen. Forskarna skrev en vetenskaplig artikel, som pekar på att det inte finns något vetenskapligt underlag för att dra några slutsatser om bilderna har avsedd effekt på rökares beteende.

Nu har FHI hävt avtalet, då man menar att KI inte levererat den produkt som beställts. FHI vill därmed inte betala de dryga 400 000 kronor som KI skulle fått för det utförda arbetet. Från KI:s håll menar man att det inte finns grund för att häva avtalet.

- Företrädare för FHI godkände en förändring av den ursprungliga projektplanen, vilket innebar att man först gjorde en vetenskaplig publicering. Vi har mejl som bekräftar att de var överens, säger Karin Jakobsson, chefsjurist på KI.

Bengt Norrving, universitetsdirektör, är förvånad över Folkhälsoinstitutets beslut.

- Vår uppfattning är att vi följt avtalet och agerat i samförstånd med Folkhälsoinstitutet. Vi väntar nu på att få leverera slutprodukten, säger Bengt Norrving.

Avtalet för projektet löper till den 28 februari 2014, men när det handlar om att slutföra uppdraget och leverera litteraturöversikten går meningarna isär.

- Forskarna gjorde i samband med att de lämnade in artikeln klart för oss att de ansåg sig färdiga med uppdraget. Men vi har beställt en systematisk litteraturöversikt, inget annat, det framgår väldigt tydligt av överenskommelsen, säger Maria Svelander, verksjurist på Folkhälsoinstitutet.

- Vi har aldrig sagt att de inte ska få rapporten, säger Karin Jakobsson.

Men FHI är inte intresserade av att få rapporten efter att materialet publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Från FHI:s håll menar man att problemet handlar om rätten till materialet.

- För oss är det en grundsten att behålla ägande- och upphovsrätten till materialet. Genom att skicka artikeln för publicering i en tidskrift har KI överlåtit dessa rättigheter till tredje part, utan att fråga oss. I samband med att vi häver avtalet har vi erbjudit KI upphovs- och äganderätt till materialet, säger Ingrid Millet, chefsjurist på FHI.

På KI håller man inte med om att det finns grund att häva avtalet. Bengt Norrving tror att ledningarna för de båda parterna kommer att ta kontakt med varandra. Det är en speciell situation, eftersom både KI och Folkhälsoinstitutet är statliga. Det innebär att parterna inte kan gå till domstol för att få fram en lösning.

Text: Karin Söderlund Leifler

Kontakta presstjänsten vid Karolinska Institutet