Publicerad: 2011-12-26 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-19 15:58

KI och Astra Zeneca utvidgar samarbetet om neurologisk forskning

Astra Zeneca och Karolinska Institutet har skrivit ett treårigt samarbetsavtal om avancerad avbildningsteknik på molekylär nivå. Målet är att utveckla innovativa redskap för diagnostisk avbildning.

KI har sedan 2006 samarbetat med Astra Zeneca inom området positronemissionstomografi (PET), en modern avbildningsteknik för icke-invasiva studier av den mänskliga hjärnan. Denna gemensamma satsning har lett till upptäckten av flera nya molekyler som används som PET-ligander (substanser), och även bidragit till flera program för utveckling av läkemedel.

Det fortsatta samarbetet förväntas ge upphov till nya avbildningsverktyg för diagnostisering av patienter med svåra neurologiska sjukdomar, och till bättre metoder för smärtlindring. Dessutom kommer samarbetet att underlätta utvecklingen av läkemedel mot sjukdomar som kronisk smärta, Alzheimers och Parkinsons sjukdomar, där behovet av nya behandlingsalternativ brådskar.

Sjukdomar som drabbar hjärnans funktioner är ett betydande folkhälsoproblem. Enligt European Brain Council drabbas närmare en tredjedel av Europas befolkning någon gång i livet av sjukdomar som påverkar hjärnan. PET-kameror och lämpliga spårämnen kan användas för att studera hur proteiner i hjärnan, som är biologiskt aktiva, överför signaler mellan nervceller, eller fungerar som markörer för hjärnstörningar. Kunskap om dessa proteiner har stor betydelse för förståelsen av hur hjärnan fungerar, liksom för effektiv utveckling och prövning av nya läkemedel.

– Astra Zeneca ser med tillfredsställelse på det utvidgade samarbetet med Karolinska Institutet på området PET-avbildning. Ett av de viktigaste kriterierna för att tidigt avgöra om substansen ska fortsätta att utvecklas är att de uppvisar stark bindning till målstrukturerna, säger Menelas Pangalos från Astra Zeneca.

– KI har under 30 år bedrivit banbrytande PET-forskning med stor framgång. Den här avbildningsmetoden gör det möjligt att snabbt utnyttja laboratorieresultat för att utforma mekanistiska farmakologiska studier på människa. Samarbetet med Astra Zeneca är en utmärkt möjlighet för oss att förstärka detta forskningsområde, säger KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson.