Skip to main content
Publicerad: 2015-12-23 11:40 | Uppdaterad: 2015-12-23 12:09

KI medverkar i ett EU-samarbete mot äggstockscancer

Effektivare behandling av de svåraste formerna av äggstockscancer. Det är målet med det EU-finansierade forskningsprojekt HERCULES där äggstockstumörer ska analyseras på en aldrig tidigare studerad detaljnivå.

Dödligheten i äggstockscancer är hög. I Europa dör fler än 40 000 kvinnor av äggstockscancer varje år.

Jussi Taipale– Prognosen för kvinnor med höggradig serös äggstockscancer, den vanligaste typen av äggstockscancer, har inte förbättrats under de senaste tjugo åren. Det är helt nödvändigt med nya innovativa lösningar för att förstå och behandla denna typ av cancer, säger Jussi Taipale, professor i medicinsk systembiologi och ansvarig för den svenska forskningen i HERCULES-projektet.

Nyligen fick HERCULES-projektet 6 miljoner euro av EU:s "Horizon 2020 Research and Innovation program". Just nu förbereder sig forskare i Finland, Italien, Frankrike och Sverige för projektstarten den 1 januari 2016. Under fem år ska HERCULES fokusera på de vanligaste och mest svårbehandlade typen av äggstockscancer; höggradig serös äggstockscancer. Målet är att kartlägga vilka celltyper tumörerna består av, hur dessa svarar på behandling, och vad som gör dem behandlingsresistenta.

Jussi Taipale och hans forskargrupp vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, kommer att vara involverade i karaktäriseringen av äggstockscancerns olika celltyper. De ska bland annat kartlägga deras genetiska information och vilka gener som är aktiva. Varje gen har en regulatorisk region som innehåller de instruktioner som styr var och när genen ska användas. Genom att studera dessa regioner hoppas forskarna bland annat kunna ta reda på vilka mekanismer som ligger bakom läkemedelsresistens.

Pressmeddelande om HERCULES-projektet.

Text: Jenny Ryltenius