Publicerad: 2022-05-05 16:07 | Uppdaterad: 2022-05-06 09:40

KI-medarbetare och studenter deltog i global klimatmanifestation

KI visar stöd för global klimatrörelse
Fotograf: Toya Westberg, Researchers Desk. På bilden syns: Prorektor Anders Gustafsson, Mats J Olsson (Prefekt Klinisk neurovetenskap), Shervin Shahnavaz (forskare Klinisk neurovetenskap, Vice ordförande i Rådet för miljö och hållbar utveckling), Dorien Beeres (forskarassistent Global folkhälsa) samt Ester Gubi (doktorand Global folkhälsa).

Den 25 mars ordnade Fridays for Future klimatdemonstrationer över hela världen, för att uppmärksamma allmänhet och beslutsfattare på klimatkrisen. Tillsammans med Researchers´s Desk visade KI-medarbetare, doktorander och studenter sitt stöd för klimatet.

I Stockholm deltog hundratals personer, och från KI deltog medlemmar från Klimatnätverket tillsammans med vice-rektor Anders Gustafsson och Mats J Olsson, prefekt vid Institutionen för Klinisk neurovetenskap. Genom att gå i demonstrationen uttryckte KI-medarbetarna sitt stöd för Greta Thunberg och klimatrörelsens kamp att nå Parisavtalets mål. 

Enligt WHO finns synnerligen starka skäl att bromsa klimatförändringarna utifrån ett hälsoperspektiv: klimatkrisen utgör nämligen ett extremt hot mot människors hälsa. Att delta i klimatmanifestationen är ett sätt att stå upp för framtida generationers hälsa och välmående.

Scientists for future
Mats J Olsson Head of Department of Clinical Neuroscience, Shervin Shahnavaz (researcher CNS, Vice Chair KI Council for Environment and Sustainable Development), Dorien Beeres research assistant, Department of Global Public Health, Sara Falck Jones, PhD Department of Medicine, Solna, Charles Afandi, PhD Department of Medicine, Solna, Marijn Snik, master student Department of Medicine Solna, Julia Svensson, research assistant Department of Medicine, Solna, Ester Gubi, PhD Department of Global Public Health and Amber Dassen, master student, Department of Medicine, Solna. Foto: Toya Westberg