Publicerad: 2024-05-07 16:30 | Uppdaterad: 2024-05-07 16:30

KI-ledningen på besök

KI-ledningen besöker NVS. KI-ledningen och NVS medarbetare sitter och lyssnar på prefekten.
KI-ledningen besöker NVS. Foto: Annika Clemes.

Den 23 april hade det så blivit dags för NVS att få besök av KI:s nya ledning, som är ute på en turné och besöker KI:s alla institutioner under senhösten 2023/ våren 2024.

KI:s rektor Annika Östman Wernerson.
KI:s rektor Annika Östman Wernerson. Foto: Annika Clemes.

Det var en solig dag som KI-ledningen punktligt kl 15 klev in i sal 402 i ANA 23. Rektor Annika Östman Wernerson, prorektor Martin Bergö, universitetsdirektör Veronika Sundström, dekan Matti Sällberg, Carl Sundström från Kansliet för forskning och forskarutbildning vid GVS samt kommunikatör Victoria Olausson var de som kom. Från NVS deltog större delen av chefsgruppen samt representanter från doktorandråd, institutionsråd och studenterna.

Maria Ankarcrona, professor och prefekt vid NVS, presenterar NVS inför KI:s nya ledning.
Maria Ankarcrona, professor och prefekt vid NVS, presenterar vår institution för KI:s nya ledning. Foto: Annika Clemes.

Prefekt Maria Ankarcrona inledde med att berätta om NVS verksamhet och allt vad vi gör på institutionen. Sedan var det KI-ledningen som presenterade sig själva, sitt arbete och sina tankar och visioner om KI. Därefter togs en välbehövlig bensträckare med fika där det fanns möjligheter att mingla med rektor, prorektor, universitetsdirektör och dekan.

Avslutningsvis hölls en gemensam fråge- och diskussionsstund. Det fanns många frågor och framför allt diskuterades utbildningsekonomi, rekrytering, karriärvägar och samarbetet med Gemensamma verksamhetsstödet (GVS). KI-ledningen var lyhörda och lovade att återkomma med svar på det de inte kunde svara på rak arm.

KI-ledningen besöker NVS 23 april 2024.
Bildgalleri
+ 3 images