Publicerad: 2015-11-13 13:24 | Uppdaterad: 2015-11-13 15:43

KI koordinerar nytt samarbete mellan svenska och vietnamesiska universitet

Deltagare på seminarium i Hanoi i samband med lansering av samarbetet mellan svenska och vietnamesiska universitet.

Karolinska Institutet är koordinator för ett samarbete mellan svenska och vietnamesiska universitet som invigdes i november, då representanter från KI var på plats i Ho Chi Minh City och Hanoi i Vietnam.

Samarbetet kallat TRAC, Training and Research Academic Collaboration – Sweden-Vietnam invigdes med två ceremonier i Vietnam i den 10 samt den 11–12 november. Forskaren Mattias Larsson vid institutionen för folkhälsovetenskap och forskaren Linus Olson vid institutionen för kvinnors och barns hälsa koordinerar samarbetet och kommer att arbeta på plats i Vietnam. Vid invigningen deltog även professor Carl Johan Sundberg, KI:s ledningsrepresentant.Linus Olson, civilingenjör och forskare

Det är första gången som fem svenska lärosäten etablerar en gemensam infrastruktur för samverkan inom forskning och utbildning med parter i ett annat land. De svenska lärosätena är KI, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Umeå universitet. Från Vietnam deltar Hanoi Medical University, University of Medicine and Pharmacy HCMC och Research Institute for Child Health at the National Hospital of Pediatrics in Hanoi. Målet är att utveckla ett akademiskt centrum för utbildning och forskning för att bidra till bättre hälsa globalt.

– Vi hoppas kunna utveckla fler gemensamma utbildningar på både grundutbildnings-, master- och forskarutbildningsnivå med både svenska och asiatiska studenter och få ett större utbyte av studenter, säger Mattias Larsson, koordinator för projektet.

Svenska lärosäten har under många år haft olika samarbeten med vietnamesiska institutioner och TRAC bygger vidare på de kontakter som skapats där. Förutom utbildning kan samarbetet öka möjligheterna för KI-forskare att ta sig an hälsoproblem som är viktiga för en stor del av världens befolkning. Vietnam har en befolkning på 94 miljoner människor och därmed stora patientgrupper.

Mattias Larsson, läkare och forskare– På kort tid kan forskare få erfarenhet av sjukdomar som är vanliga i Vietnam och som än så länge är ovanliga, men på väg att öka, i Sverige. Ett exempel är den ökande antibiotikaresistensen som i dag är ett klart märkbart problem i den kliniska vården. Om vi kan bidra till att minska smittspridningen i låg- och medelinkomstländer kan vi inte bara spara många liv utan också förebygga att de sprids till Europa och Sverige, säger Mattias Larsson.

TRAC har fått fem miljoner kronor från STINT, stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, under tre år. Lärosätena bidrar med motsvarande insats i form av arbetstid.

Text: Karin Söderlund Leifler